service Details

Engelli Kasko

Engelli Kasko; engelli raporu olan vatandaşlarımızın, devletin sağladığı olanaklar çerçevesinde ÖTV’den muaf olarak aldıkları motorlu araçlara yapılan kasko poliçesi türüdür.

Engelli Kasko teminatları, ürünlerimiz başlığı altında yer alan Kasko ile aynı teminatları içermektedir. İncelemek için Kasko sayfasına göz atabilirsiniz. Engelli Kasko teminatları, Genişletişmiş Kasko ile aynı teminatları içerse de poliçenizi yaptırdığınız sigorta şirketinin özel şartlarına göre bazı teminatları değişkenlik gösterebilir.

SORU;

“Aracım pert olduğunda veya hurdaya çıktığında, sigorta şirketi ÖTV’li bedel öder mi? Ek prim ödersem ÖTV’li bedel ödeyen poliçeyi hangi sigorta şirketinden alabilirim?”


CEVAP;

Pert; aracınızın %60’ının hasar görmesi veya tamiratının mümkün olmasına rağmen tamir bedelinin yüksek olması durumunda, sigorta şirketinin değerlendirmesi sonucu ağır hasar kayıtlı olması anlamına gelir. Bu durumda hiçbir sigorta şirketi ÖTV’li bedel ödemez.


Aracınız hurdaya çıkarsa; bu da aracınızın %85-90 oranında hasar görmesi anlamına gelir. Bu durumda, ÖTV’li araç alma hakkınız olan 5 yıllık süre içinde, aynı değerde aracı ÖTV ödemeden tekrar alabilirsiniz.


Bunun dışında “ÖTV’li bedel öderiz” gibi ifadeler kullanarak poliçenizi yapmak isteyen sigortacılara itibar etmemenizi ısrarla öneririz. Aksi durumda yaşayacağınız olumsuz sonuçlar sizi çok büyük mağduriyet içine düşürebilir.Engelli Kasko poliçenizi Terbiyeli Sigorta aracılığı ile yaptırdığınız takdirde, normal kasko primlerinden daha yüksek olmayan, en uygun içerikli poliçe ve hizmeti alacağınızı garanti ediyoruz.

Engelli Kasko, normal kaskoya göre biraz daha özel bir sigorta poliçesi olduğundan, poliçenizi, hasar durumunda her hangi bir mağduriyet yaşamamanız için, Terbiyeli Sigorta olarak yıllardır Engelli Kasko alanında uzmanlaşmış çalışma arkadaşlarımızı 7 gün 24 saat 0543 74 74 724 numaralı telefonumuzdan arayarak veya web sitemizden teklif formu doldurarak teklif alabilirsiniz ve yaptırabilirsiniz.

Engelli Kasko poliçenizi Terbiyeli Sigorta aracılığı ile yaptırdığınız takdirde, içerik, ödeyeceğiniz prim ve en uygun hizmeti alacağınızı garanti ediyoruz.

Engelli Kasko, normal kaskoya göre daha özel bir sigorta poliçesi olduğundan, hasar durumunda her hangi bir mağduriyet yaşamamanız için poliçenizi, konusunda yetkin Terbiyeli Sigorta’da alanında uzmanlaşmış çalışma arkadaşlarımızı 7 gün 24 saat 0543 74 74 724 numaralı telefonumuzdan arayarak veya web sitemizden teklif formu doldurarak teklif alabilirsiniz ve yaptırabilirsiniz.

Devletin ilan ettiği “Engelli Araç Sahiplerine İlişkin Genel Şartların tamamı aşağıda belirtildiği gibidir;


Madde 53

 a) Bizzat kullanım amacıyla engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

 b) Engelliler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına "Araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

 c) Engellilik derecesi %90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden ilk iktisabında tescil belgelerine, "İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, “Özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde, bu araç, araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından da kullanılabilir. Aracın engelli veya bu kişiler tarafından her iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

 ç) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi %90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, "Araç sahibi engelli kişinin eşi, kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

 d) Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

 e) Özel tertibatı olmayıp, engellilik derecesi %90 ve üzeri olan engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabı yapılan araçların tescil belgelerine “İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır." şeklinde şerh konulur.

 f) Engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer'i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

SİGORTA ŞİRKETİ

ve

İŞ ORTAKLARIMIZ